Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Nienadowej

agroturystyka

atrakcje

podróże

turystyka

wczasy

Komisja artystyczna w składzie: – Katarzyna Ignas, etnograf, – Andrzej Osmyk, muzyk – Henryk Rudawski, muzyk po wysłuchaniu dwudziestu czterech prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w noclegi Białka Tatrzańska  poszczególnych kategoriach: Kategoria soliści-instrumentaliści: Wyróżnienie ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku dla Anny Plasło, skrzypaczki z Jarosławia. Kategoria kapele ludowe: I nagroda ufundowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku wraz z nominacją na OFKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą dla Kapeli Ludowej „Gacoki” z Gaci. II nagrodę ufundowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku dla Kapeli Ludowej z Gniewczyny. Kategoria „Duży-Mały”: I nagroda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu wraz z nominacją na OFKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą dla Izabeli Głąb z mistrzem Lucyną Skawiną z Gaci. II Nagroda ufundowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku dla Grupy Śpiewaczej „Stokrotki” z Anielą Mrówką z Cewkowa. Kategoria soliści-śpiewacy: I nagroda Bukowina Tatrzańska noclegi ufundowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku wraz z nominacją na OFKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą dla Anieli Mrówki z Cewkowa. II nagroda ufundowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku dla Danuty Nieckarz ze Starego Dzikowa. III nagroda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla Tadeusza Rzeźnika z Majdanu Sieniawskiego. Dwa równorzędne wyróżnienia każde ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla: – Janiny Horodeckiej z Grzęski, – Zofii Sokół z Gniewczyny. Kategoria zespoły śpiewacze: I nagroda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu wraz z nominacją na OFKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą dla Zespołu Śpiewaczego z Wiązownicy. Dwie równorzędne II nagrody każda ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla: – Zespołu Śpiewaczego „Stokrotki” z noclegi Bukowina Tatrzańska Cewkowa, – Zespołu Śpiewaczego „Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego. Trzy równorzędne III nagrody każda ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla: – Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej, – Zespołu Śpiewaczego z Maćkówki, – Zespołu Śpiewaczego z Ułazowa. Trzy równorzędne wyróżnienia każde ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku dla: – Zespołu Śpiewaczego „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa, – Zespołu Śpiewaczego z Rożniatowa, – Zespołu Śpiewaczego „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa. Ponadto laureaci I nagród w/w kategoriach otrzymali upominki książkowe ufundowane przez Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego panią Annę Kowalską. Komisja kierowała się wymogami regulaminowymi w zakresie „przeglądu, ochrony i dokumentacji tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego”. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane zespołom, kapelom, śpiewakom i instrumentalistom prezentującym autentyczny oryginalny i rodzimy repertuar. Doceniamy dobór repertuaru, zróżnicowany, o różnym tempie melodii, dziękujemy za odwagę do sięgnięcia w miesiącu maju do tematyki kolęd ludowych, apokryficznych i świeckich, które są specyfiką naszego regionu. Zwracamy uwagę, by staranniej dobierać repertuar, dostosowywać go do wieku i płci wykonawców. Apelujemy o zwracanie większej uwagi na staranniejszy sposób wykonywania tekstów pieśni, aby był to śpiew zgodny z jej charakterem, co dotyczy przede wszystkim tempa śpiewania, zróżnicowanie repertuarowe powinno dotyczyć nie tylko tematyki lecz także tempa (np. pieśni rekruckie powinny być wykonywane w żywym tempie). Muzyków z kapel prosimy o dostrojenie instrumentów i staranniejsze dogrywanie melodii. Cieszymy się z udziału młodzieży w przeglądzie, co dobrze rokuje na przyszłość. Dziękujemy organizatorom za sprawne przeprowadzenie imprezy. Białka Tatrzańska noclegi zaprasza.


noclegi Pieniny, Bieszczady domki letniskowe, Polańczyk noclegi tanie, Kazimierz Dolny noclegi, Sandomierz noclegi

Możliwość komentowania jest wyłączona.