Ciekawostki Myczkowiec

Do najważniejszych atrakcji i zabytków malowniczej miejscowości, jaką są Myczkowce domki należą:

  • cerkiew filialna p.w. św. Jerzego z lat 1910 – 12 roku (od 1979 roku rzymskokatolicki kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej);
  • dawny gród obronny na wzgórzu Grodzisko (556 m). Pełnił on rolę warowni i strzegł bezpieczeństwa kupców na „szlaku solnym” prowadzącym z Gór Słonnych na Ruś;
  • tworząca Jezioro Myczkowieckie (o powierzchni około 2 kilometrów kwadratowych) zapora wodna na Sanie. Budowa zapory rozpoczęła się już w dwudziestoleciu międzywojennym, jednak ukończona została dopiero w latach 1956 – 1960. Jest pierwszą budowlą hydroenergetyczną wzniesioną w Polsce w okresie powojennym.
  • pomnik przyrody „Skałki Myczkowieckie”, będący unikalną ścianą skalną o długości około 600 metrów i wysokości 69 metrów. Skałki stanowią swoisty punkt widokowy na okolicę, a w ich szczelinach znajdują się gniazda lęgowe licznych gatunków ptaków.
  • zabytkowy spichlerz, pochodzący prawdopodobnie z I połowy XVII wieku;
  • murowane kapliczki przydrożne, w tym kapliczka upamiętniająca zniesienie pańszczyzny w 1848 roku.

Ponadto wartymi odwiedzenia są: „cudowne źródełko” z mineralną wodą leczniczą, Mini ZOO znajdujące się na terenie ośrodka „Caritas” oraz jedyny na Podkarpaciu faunistyczny rezerwat przyrody „Bobry w Uhercach”.