Likwidacja Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tylicza

Bardzo Szkoda. Stowarzyszenie BARDZO wiele zdziałało dla Tylicz noclegi i niestety. Poniżej zamieszczam informację,  że Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15.03.2014 członkowie SnRT podjęli decyzje o rozwiązaniu stowarzyszenia. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tylicza w Likwidacji reprezentowane jest przez przez dwóch likwidatorów działających łącznie : Marzenę Hamernik i Janusza Kieblesza.

13.05.2014 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   wykreślił nazwę stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tylicza a wpisał Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tylicza w Likwidacji. Przyczyną rozwiązania Stowarzyszenia jest wypełnienie podstawowego celu, a mianowicie udział w organizacji obchodów Jubileuszu 650-lecia Tylicza. Wobec braku chętnych do prac we władzach stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków podjęło decyzję o likwidacji stowarzyszenia. Uchwałą nr 4/2014 Walne Zgromadzenia Członków postanawiło , że wszystkie materiały pozostałe po ,,Wystawie kopii dokumentów z dziejów Miastka dawnego Tylicza” , eksponaty   stanowiące bazę Muzeum Dziejów Tylicza, wyposażenie stałe pomieszczenia Muzeum Dziejów Tylicza jak manekiny, szyny, krzesła, gabloty, antyramy, profile aluminowe itp., obrazy pochodzące z wystawy poplenerowej artystów Galerii Pod Kasztanem, zostaną przekazane na ręce samorządu krynickiego.

Nadzór społeczny nad majątkiem zgromadzonym w pomieszczeniach przyszłego Muzeum Dziejów Tylicza powierzy się: ks. M.Stachowi, sołtysowi T.Jarzębiakowi, J.Kiebleszowi, B. Zwolenik, C.Kopackiej.


Możliwość komentowania jest wyłączona.