Odznaka Główny Szlak Beskidu Wyspowego

W celu promocji walorów Beskidu Wyspowego tworzy się odznakę turystyczną „Beskidzkie Wyspy” za przejście trasy Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego. Beskidy noclegi zapraszają.

Odznaka „Beskidzkie Wyspy” jest przyznawana w dwóch stopniach:

  1. Złota – za przejście Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego w ciągu 16 dni,

  2. Srebrna – za przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego w czasie nieograniczonym.

Trasa Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego zamieszczona jest na stronie

          W celu udokumentowania zdobycia odznaki należy podczas wędrówki uzyskiwać potwierdzenia w terenie w postaci stempli umiesz­czonych w książeczkach służących do zdobywania Górskiej Odzna­ki Turystycznej PTTK.

Potwierdzenia mogą również służyć do zdobywania odznaki GOT PTTK na zasadach ustalonych przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK.

Potwierdzenia o przebytej trasie można również uzyskać poprzez potwierdzenie przez przewodnika beskidzkiego lub przodownika turystyki górskiej PTTK, którzy w tym przypadku winni podać numery swoich uprawnień i dane adresowe.

Prawo do noszenia odznaki zostanie przyznane przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie po złożeniu do weryfikacji wypełnionej z przebiegiem trasy przejścia książeczki GOT PTTK wraz z potwierdzeniami.

Potwierdzania przejścia Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego realizuje się na zasadach obowiązujących dla Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

Weryfikacja odznaki odbywa się nieodpłatnie, za pokryciem ewentualnych kosztów korespondencji lub wysyłki.

Odznakę można nabywać w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie 31-010 Kraków ul. Jagiellońska 6, tel. 12 422 28 40. Pierwszy sezon zdobywania odznaki rozpoczyna się 15 maja 2014 roku.Do interpretacji niniejszego regulaminu upoważnione są instytucje, które powołały odznakę.


Możliwość komentowania jest wyłączona.