Karpacz

Karpacz jest jedną z najbardziej znanych miejscowości turystycznych na terenie Dolnego Śląska. Granice miasta kończą się na najwyższym szczycie całych Sudetów – Śnieżce oraz na najwyższych partiach Karkonoszy. Jednocześnie Karpacz zlokalizowany jest w dolinach Łomnicy i jej dopływów: Łomniczki, Bystrzyka, Budniczej Strugi, Dzikiego Potoku, Płomnicy, obecnie jest jednolitym organizmem miejskim, który jednak powstał z kilku dawniejszych osiedli, wsi, osad oraz skupisk bud pasterskich.

Źródła historyczne podają, że jeszcze na przełomie XII i XIII wieku Kotlina Jeleniogórska i same Karkonosze były terenem prawie niezamieszkałym, a na ich terenie istniało tylko sześć wsi – Stara Kamienica, Jelenia Góra, Cieplice, Malinnik, Rybnica i Jeżów. Na przełomie kolejnych wieków zapiski mówią już o kolejnych dwudziestu dwóch miejscowościach, jednak sam Karpacz pojawił się dopiero na początku XV wieku. Ciekawostką jest, że miasto czasem nazywa się osadą poszukiwaczy skarbów, i związane jest to z ludami, które około 2000 lat przed naszą erą wyruszały w te okolice w poszukiwaniu złota i kamieni szlachetnych, a byli to Kreteńczycy i Celtowie.