DOŻYNKI GMINNE Solina

Solina noclegi

Dnia 01 września 2013 roku zorganizowano Dożynki Gminne na boisku sportowym w Wołkowyi, na które przybyły barwne korowody dożynkowe z miejscowości Polańczyk, Bukowiec, Berezka, Terka, Wołkowyja, Myczków i Rybne.

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych – w myśl wielowiekowej tradycji – w barwnym korowodzie przyniesione zostały wieńce dożynkowe do poświęcenia podczas uroczystej polowej mszy świętej której przewodniczył Dziekan Dekanatu Solińskiego ks. Wojciech Szlachta . W pierwszej parze dostojni z chlebem dożynkowym i darami starostowie dożynek -Pani Krystyna Wronowska z Rybnego i Pan Józef Byczek z Wołkowyi , a przed starostami ,,stały ’’ rozkwitłe kolorami wieńce , cieszące oczy swą malowniczością i niepowtarzalnym urokiem ,jeden piękniejszy od drugiego – tradycyjne i współczesne, z dojrzałych kłosów zbóż, ozdobione owocami, o różnorodnych kształtach, misternie wykonane, symbolizujące plony, będące ukoronowaniem rolniczego trudu.

Starostowie Dożynek Pani Krystyna Wronowska i Pan Józef Byczek wręczyli poświęcony chleb dożynkowy Gospodarzowi Gminy Solina Panu Zbigniewowi Sawińskiemu, który odbierając go podziękował wszystkim rolnikom za wysiłek i trud w pracy oraz przywitał wszystkich przybyłych na uroczyste dożynki zaproszonych gości, mieszkańców gminy jak również wczasowiczów i turystów..