W słonecznej Stryszawie

Stryszawa noclegi – Wioska o charakterze turystycznym, leży nieopodal Suchej Beskidzkiej, w województwie małopolskim. Pierwsze nowinki o założeniu osady pojawiają się w roku 1480, przynależała ona do rodu Słupskich. Taki forma rzeczy trwał do XVI wieku, kiedy wioska i pobliskie dobra trafiły do rodu Suskich. Stryszawa domki Właściciel zbudował w sąsiadującej ze Stryszawą Suchej zamek obronny, co wywoływało częste napady rozbójnicze w okolicy. Z końcem XVI wieku Stryszawa oraz z innymi wioskami stanowiącymi dobra suskie przeszła na własność Komorowskich. Rodzina ta posiadała wiele okolicznych wsi, pozyskiwała ciągle nowe, w związku z czym majątek rozrósł się do takich rozmiarów, że podzielono je pomiędzy dziedziców na trzy państewka. Od końca XVII wieku do wieku XIX wioski wchodzące w skład dzisiejszej gminy noclegi w Stryszawie przynależały do rodu Wielopolskich. Kolejnym właścicielem tych ziem był hrabia Aleksander Branicki. W XIX wieku w okolicy natrafiono na stosunkowo płytko umiejscowione rudy żelaza, za sprawą tej kwestii rozwinęły się na tym obszarze hutnictwo. Lecz z hut znajdowała się w samej Stryszawie. Rozwój w tą stronę nie trwał długo, z końcem lat XIX wieku w góry została ułożona kolej, w związku z czym tamtejszy przemysł zanikł wyparty przez tanią stal ze Śląska. Stryszawa pokoje gościnne Kolej dotarła również do terenu tamtejszej gminy, dzięki połączeniu z wielkimi miastami jak Wiedeń, Kraków i Lwów okolica zaczęła się rozrastać. Prowadzono usunięcie lasów, budowano tartaki, drewno eksportowane było koleją. W przylegających ze Stryszawą Hucisku do dziś zachował się budynek kolejowy, specyficzny w owym czasie w całej monarchii austro-węgierskiej. Stryszawa agroturystyka Dzięki węzłowi kolejowemu dynamicznie rozrastał się przemysł i handel, miejscowa ludność pracowała również na kolei. Ostatnimi wspólnikami dóbr suskich był ród Tarnowskich. Pierwsza wojna światowa nie przyniosła zniszczeń w okolicy. W czasie II wojny światowej Stryszawę i sąsiednie osady doświadczyły licznych wywózek Polaków, a w ich lokalizacje sprowadzano obywateli niemieckich.