VI Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

W VI edycji Regionalnego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej wzięło udział 34 twórców z terenu powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego i przemyskiego. Komisja Artystyczna w skład której weszli: Marek Mikrut – artysta plastyk, Elżbieta Mazury noclegi Cieszyńska – artysta plastyk, Małgorzata Tenczyńska – Podulka – artysta plastyk, oceniła 102 prace z dziedziny malarstwa i rysunku. W tegorocznej edycji Przeglądu stwierdzono brak prac z dziedziny rzeźby, grafiki warsztatowej i niewiele prac zostało zgłoszonych z dziedziny rysunku. Komisja Artystyczna z zadowoleniem zauważyła wysoki poziom prac z dziedziny malarstwa zgłoszonych do konkursu. Prace różnorodne stylistycznie w większości malowane z natury zostały ocenione najwyżej. noclegi Mazury Widać duży wkład pracy włożonej przez artystów w wykonanie swoich dzieł. Zauważa się dużą różnorodność podejmowanych tematów malarskich od pejzażu, poprzez portret do martwej natury oraz różnych rozwiązań formalno – kompozycyjne – kolorystycznych. Prace prezentowane na wystawie pokonkursowej różni nie tylko sposób wyrazu, ale przede wszystkim sposób pojmowania świata, który określa Giżycko noclegi osobowość twórcy. Halina Paszkowska Komisarz Przeglądu Komisja Artystyczna w składzie: – Marek Mikrut – artysta plastyk, – Elżbieta Kardamasz – Cieszyńska – artysta plastyk, – Małgorzata Tenczyńska – Podulka – artysta plastyk stwierdziła, że do VI Regionalnego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej zgłosiło się 34 twórców z terenu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego i przemyskiego. Komisja Artystyczna oceniła 97 prac z dziedziny malarstwa i rysunku oraz przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: W dziedzinie malarstwa: I NAGRODA – Elżbieta Teresa Mrągowo noclegi Borusowska z Jarosławia, za zestaw prac, II NAGRODA – Władysław Zych z Medyki, za pracę pt. „Wenecja Bydgoska”, dwie III NAGRODY: – Anna Wilk z Przemyśla, za pracę pt. „Kwiaty w wazonie”, – Dorota Olszańska z Prałkowiec, za pracę pt. „Martwa natura”. Wyróżnienie: – Andrzej Demkowicz z Przemyśla za pracę pt. „Tańczący górale”, – Zbigniew Gaweł z Przemyśla za zestaw prac, – Maciej Kasperski z Przemyśla za zestaw prac, – Waldemar Kremer z Przemyśla za zestaw prac, – Andrzej Krzysztoforski z Przemyśla za prace pt. „Emilia w plenerze”, – Maria Makar z Przemyśla za zestaw prac, – Jerzy Pacławski z Przemyśla za prace pt. „Nad starym Sanem”. Wyróżnienie honorowe: – Elżbieta Chorążykiewicz z Medyki za zestaw prac, – Andrzej Janiszczak z Darowic za Mikołajki noclegi obraz pt. „Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej”, – Michał Samoił z Przemyśla za pracę pt. „Kwiaty w doniczkach”, – Wioletta Tarczyńska z Przemyśla za pracę pt. „W tataraku”. W dziedzinie rysunku: Wyróżnienie: – Renata Dietrich z Jarosławia za zestaw prac, – Leszek Matysiak z Ostrowa k/Przemyśla za prace pt. „Korzenie religii na Podkarpaciu”. Komisja Artystyczna z zadowoleniem zauważyła wysoki poziom prac z dziedziny malarstwa zgłoszonych do konkursu. Prace różnorodne stylistycznie w większości malowane z natury zostały ocenione najwyżej. Uczestnicy włożyli dużo pracy w wykonanie swoich dzieł, szczególnie wyróżniła się kategoria malarstwa, która to dziedzina stwarza najwięcej możliwości wykazania różnorodnych umiejętności, zarówno w formie jak i w poszukiwaniach kolorystycznych. Jury zadziwiła też różnorodność i rozmach niektórych prac malarskich. Wielu twórców pokazało część swoich rzeczywistych możliwości, co też rokuje dobrze na przyszłość, stwarzając perspektywy dalszego ich rozwoju. Widzi celowość kontynuowania konkursu ponieważ służy on integracji i promocji amatorskiego środowiska plastycznego, wymianie doświadczeń i form pracy twórczej. Nagrody i wyróżnienia pieniężne zostały ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.


Możliwość komentowania jest wyłączona.