Wypoczynek na Mazurach

Mrągowo noclegi to urocze miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim.  Miasto słynie z organizowanego każdego roku Pikniku Country i jest popularnym ośrodkiem turystycznym i wypoczynkowym na Mazurach.

Teren, na którym położone jest Mrągowo charakteryzuje się dużą ilością jezior oraz pagórków pochodzenia lodowcowego z Wzniesieniem Wyszemborskim, które ma wpływ na kształtowanie mikroklimatu w mieście i najbliższej okolicy. Ukształtowanie powierzchni nastąpiło w ostatniej fazie zlodowacenia. Miasto leży w krajobrazie młodo-glacjalnym, pagórkowatym, pojeziernym. Teren miasta, jak i najbliższej okolicy pod względem hipsometrycznym jest bardzo urozmaicony.


Możliwość komentowania jest wyłączona.